tư vấn bao la vạn sự

Cửu Thiên huyền nữ toán pháp (của bà nữ tướng Lê Chân)

Quẻ Tường Vân

Cập nhật : 05/07/2014
Hôn nhân tốt đẹp mọi bề Cầu tài cũng được hành nghề chẳng hay Thương trường bán đắt buôn may Bạc vàng gấm lụa của nay đầy nhà Đi thuyền không gặp phong ba

Quẻ Tường Vân
3 - 3
Đoán rằng:

Sự tốt điềm lành,đem đến cho mình,cầu gì được nấy,việc dữ tống đi.Mọi sự như ý,mỗi ngày mỗi hay,người quân tử tốt lộc.Kiện tụng thắng lý,hôn nhân hoà hợp,bệnh tật qua khỏi,người đi chóng về,cầu tài được lợi.Muôn sự thoả lòng,mọi việc đều tốt,ta nên xướng ca.Bốc được quẻ này moi việc đều tốt.

THƠ ĐOÁN

Cầu quan thì gặp quý nhân
Hành nhân tự khắc bản thân trở về
Hôn nhân tốt đẹp mọi bề
Cầu tài cũng được hành nghề chẳng hay
Thương trường bán đắt buôn may
Bạc vàng gấm lụa của nay đầy nhà
Đi thuyền không gặp phong ba
Đi bộ không gặp gian tà hiểm nguy
Thai sinh mừng được nam nhi
Hoa màu thóc lúa ta thì bội thu
Hành quân chiếm được công đầu
Thăng quan nhiệm chức dài lâu vuông tròn.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®