tư vấn bao la vạn sự

Cửu Thiên huyền nữ toán pháp (của bà nữ tướng Lê Chân)

Quẻ Lão Quân

Cập nhật : 05/07/2014
Đời đời phú quý giầu sang Đi sông nhẹ mớn đi đường thuận cương Dẫu cho chinh chiến xa trường Thành công thắng trận bốn phương danh đồn Tranh tụng đắc lý công môn

Quẻ Lão Quân

2-2

Đoán rằng:

Quẻ tiểu cát,trời quang mây toả mặt trời,có nhiều phúc lộc,cầu quan được lợi,hôn nhân thành.Người đi chóng về,bệnh tật nhanh khỏi,người quân tử có lộc,thường dân vô tội.Tranh tục hoà mục,kẻ yêu người quý.Nếu mất trộm thì sẽ bắt được kẻ gian sinh con quý tử,buôn bán đắt hàng.Chơi bời có lợi,học hành tiến bộ,thi đỗ đại khoa,gặp quẻ này mọi sự tốt.

THƠ DOÁN

Cầu quan mau được vinh thăng
Người đi xa đã bằng chừng hồi gia
Hôn nhân đôi lứa thuận hoà
Bán buôn lời lãi gấp ba bốn thành
Cầu tài tuỳ ý kinh doanh
Thai sản sinh đặng nam anh vuông tròn
Bệnh hoạn nước ngọt cơm ngon
Vinh thăng trọng nhậm chũ son ấn vàng
Đời đời phú quý giầu sang
Đi sông nhẹ mớn đi đường thuận cương
Dẫu cho chinh chiến xa trường
Thành công thắng trận bốn phương danh đồn
Tranh tụng đắc lý công môn

Điền tàm thu hoạch vạn muôn số lời
Dẫu cho du hý chơi bời
Phần ta thắng cuộc hơn người mười phân


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®