tư vấn bao la vạn sự

Phép Bát sát Xem Mặt

Người cung Càn

Cập nhật : 05/07/2014
Càn phương nhà ở bên làng Tiên tổ có của cải chôn rồi quên mất. Nếu ngồi lâu ở Tây, Bắc phương có điện thờ phương Bắc. Có người chịu bệnh, mắt bên tả có tật là cha chết. Nếu bình mãn là song toàn, may ra thì anh em được ba ngườiBÁT SÁT NHÌN MẶT

1) Càn

          Càn phương nhà ở bên làng Tiên tổ có của cải chôn rồi quên mất. Nếu ngồi lâu ở Tây, Bắc phương có điện thờ phương Bắc. Có người chịu bệnh, mắt bên tả có tật là cha chết. Nếu bình mãn là song toàn, may ra thì anh em được ba người, bằng thưa ít có cô độc. Ngũ vĩ vô văn, đoán hai mộ. Ngoạ tầm khuyết, tiền thê trắc trở. Con đầu lòng khó nuôi. Đình cao, Địa các rộng, luận tổ tiên để lại gia tài. Ngày 23 thất tài, tháng 5, 6 tiểu lang. Tây Bắc phương có tên Khất, Ất, Ót, Bót, Sa, Se, Xá, Ca, Lập, Tồn, Toạ, Vong.

 

 

 

 
 

 

                BÁT SÁT ĐOÁN TÁM CUNG

 

Càn cung (thuộc về lão phu)

 

Tuổi Đinh Mão, Giáp Tuất, Quý Mùi, Bính Ngọ, Tân Dậu, Canh Tý, Mậu Tý.

Càn cung bóng quý mình càn

Chẳng danh sư cũng đã đoàn phú nhiêu

Kẻ dưới trọng người trên yêu

Giai đa nghệ nghiệp, gái đều tinh thông

Thứ nhất là ấn anh hùng

Đàn bà ắt hẳn vào vòng trưởng nam

Vợ chồng quê quán đôi làng

Chẳng thời cách trở đi đường mới hay

Anh em lắm kẻ bằng nay

Rồi ra ly biệt kể rầy một hai

Số này tính cũng có tài

Việc làm khéo léo dễ ai sánh bầy

Công danh hương chức ở tay

Chẳng thời chức trọng làm thầy vẻ vang

Làm nhà ở hướng tây nam

Hay là đông bắc tây nam bất tường

Tài lộc thì cũng bình thường

Chiều nên sớm lại tìm đường kéo ra

Sinh con quý tử thứ ba

Tiền đầu bất lợi cửa nhà kiếm khanh

Vợ chồng tự nhiên mà thành

Trước đã cách trở tan tành dở dang

Sau thời mới được phong quang

Bách niên giai lão an khang muôn phần

Đức năng thắng số có phần

                        Để sau hậu học muôn dân xem tường.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®