tư vấn bao la vạn sự

Phép Bát sát Xem Mặt

Người cung Khôn

Cập nhật : 05/07/2014
Khôn nhà ở bên làng bị cưới trộm 1 lần. Ngồi không chính trước đã bị phản ác 1 lần, hay đất ở có người hiếm đinh. Tuổi Mùi, tuổi Thân hay đau bụng, có đàn bà đẻ nhiều nuôi ít

7) Khôn

 

Khôn nhà ở bên làng bị cưới trộm 1 lần. Ngồi không chính trước đã bị phản ác 1 lần, hay đất ở có người hiếm đinh. Tuổi Mùi, tuổi Thân hay đau bụng, có đàn bà đẻ nhiều nuôi ít, đa sinh sự quấy. Tây nam, sơn thần phương ấy, trâu, bò, sinh vật hay chết. Đa văn hắc hãm, ngoạ tầm bình mãn thanh bạch, 4, 5 nam, 3, 4 gái. Hắc hãm 2 nam, thứ nam bất thành nhân; trưởng tài bạch không doanh. Năm ấy tháng 10, 12, mất trộm. Vợ đẻ con gái. Tây Nam có tên: Độ, Nguỵ, Tần.

 

 

 

 BÁT SÁT ĐOÁN TÁM CUNG

 

 
 

Khôn cung (thuộc lão mẫu)

 
 

 

          Tuổi Giáp Thân, Bính Thân, Nhâm Thân, Đinh Tỵ, Quý Tỵ, Kỷ Mão, Tân Hợi.

Khôn cung hợp ở đất ngoài

Nhược cư nội tổ bai lài được ai

Trong họ có kẻ đoạ thai

Chẳng thời chết đuối không ai được tường

Bỏ chồng bỏ vợ bất thường

Đẻ con trai gái bất tường tiền sinh

Vợ chồng nay giận mai lành

Chẳng thời vợ trước để dành chồng sau

Thương người phải khổ bao lâu

Ra ngoài kẻ trọng người hầu đưa đi

Lại hay phu xướng phụ tuỳ

Tinh thông tinh khí vân vi hiền hoà

Lại thêm bách nghệ tốt sao

Biết đường lui tới ra vào trong dân

Dù ai có việc ân cần

Khó khăn trở ngại, nhọc thân chẳng nài

Chơi với hạn hữu hôm mai

Cùng người ăn ở trong ngoài nghênh ngang

Có người của cải sạch tan

Có làm ra của lại bàn tay không

Ơn giời được chữ hiếu trung

Trải bao tân khổ mà không sang giầu

Bởi chưng vất vả tiền đầu

Sau là kẻ cả tước hầu vinh hoa

Tây nam, tây bắc làm nhà

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®