tư vấn bao la vạn sự

Phép kén vợ

Kén vợ

Cập nhật : 05/07/2014
Tam dương (Thái dương, trung dương và thiếu dương tại phía trên con mắt) đen như mực

58- Gương đờn bà cô độc

 
    Lông mày đứng lên hết thảy.
    Đôi mắt sâu hãm - Âm, dương hỗn tạp.
    Tam dương (Thái dương, trung dương và thiếu dương tại phía trên con mắt) đen như mực.
    Trán cao.
    Mũi hàm, rường thấp.
    Niên thượng và Thọ thượng có vằn như lưỡi câu.
    Lôi công thổi lửa (miệng chum chúm).
    Nhơn trung phẳng đầy.
    Môi trên bao dưới - Da môi vằn găn. Da môi sắc trắng - Da môi sắc xanh.
Mặt nhọn, tai nhỏ - Toàn mặt sắc trệ.
Có gò má mà không rìa má.
Đầu vú phá rách - Đầu vú chẳng dậy.
Đầu gối nhỏ nông và lồi lên.
Lưng tròn ba vây.
Thịt nổi, thịt trệ - Thịt nhiều, xương ít - Thịt nặng như bùn.
Da mỏng, xương nhỏ.
Không bụng (bụng lép), không đít (đít vẹt).
Đùi chưn và cánh tay không bao được xương thịt.
Tóc chẳng đầy thước (chẳng dài được 0m40) - Tóc thô, sắc vàng.
Hình giống đờn ông - Tiếng vỡ (bể) và thẳng.

59- Gương đờn bà khắc sát chồng con

Trán có xoáy ốc - Trán có ngấn vằn - Trán cao, mặt hãm.

Mặt dài, miệng lớn - Mặt gầy (ốm) nổi gân - Mặt như ba khuỷu - Mặt nhọn, eo hẹp - Mặt như Vân mẫu (trắng) - Mặt trệ như bùn.

Mặt mọc một xương gò má - Xương gò má khởi cao. Ấn đường như cây kim treo.

Xương lông mày lồi ra - Lông mày thô và mọc nghịch - Lông mày hơi dựng lên.

Con ngươi sắc vàng đỏ - Mắt lớn, con ngươi tròn - Mắt lộ bốn phía trắng. Mắt thành ba góc - Dưới mắt thịt khô.

Trong mũi mọc lông - Đầu mũi cong như góc gò - Sơn căn thấp hãm - Sơn căn có nút ruồi - Thọ thượng và Niên thượng khởi lên từng đốt.

Miệng như thổi lửa - Môi hớt, răng lộ - Họng kết, răng lớn.

Tai không vòng lật lại - Tai mỏng như giấy.

Màu tóc sém vàng - Tuổi trẻ rụng tóc.

Mạng môn xương cao - Cổ lộ đốt xương - Xương thô, tay lớn - Xương cứng, da gấp.

Nói như tiếng con trai - Tiếng lớn như sấm.

Thịt lạnh như băng - Tánh nóng như lửa - Thần đục, khí thô - Đêm ngủ hay la (kêu).

60- Gương đờn bà đa dâm và hèn

Đầu cúi quá bước - Hằng ngảnh đầu ngoái lại - Đầu lớn không tóc - Nghiêng mắt, sũ đầu - Vẫy tay, lắc đầu - Đầu lệch, trán hẹp - Trán rộng, lông mày rậm - Trán nhọn, gót lắc - Mặt hai má lép - Thịt mặt nổi như đống đất - Mặt như hoa đào - Mặt như nút ban - Hai gò má hãm - Thấy người che mặt.

Hai mắt nổi bóng sáng - Góc mắt buông thấp - Mắt lộ bóng trắng - Mắt nhắm, mày châu - Nhìn nghiêng, ngó trộm - Trong mắt mọc nút ruồi - Con ngươi tròn, mặt dài.

Mũi ngữa chầu trời - Mũi nhỏ, mặt lớn.

Góc miệng mọc vằn - Môi trắng và mỏng - Môi xanh như màu chàm - Một môi tự nhiên động - Làn môi dẫn liền với má - Lưỡi nhọn, môi hớt - Thè lưỡi, rụt cổ.

Răng trắng như ngọc - Răng chuột, nanh quỉ - Nhăn răng giỡn áo.

Tai chuột, đầu chương (đầu như đầu hươu).

Mình dài, cổ vắn - Mình như cây liễu bị gió.

Lưng nhỏ, vai lạnh - Vươn eo thở dài - Eo lưng lệch, ngón tay vắn. Eo lưng loan, ốn chưn hạc - Lưng hãm, bụng nhỏ - Đít móp, ngực cao - Rún lồi gần bụng dưới.

Né má cắn ngón tay.

Đầu vú trắng và thấp.

Trên ống chưn mọc lông.

Âm môn không lông - Âm hộ da sáng - Âm mao như cỏ

Da trắng như phấn - Da đỏ như sa - Da trơn như đầu

Thịt nhuyễn như bông

Huyết chẳng màu tươi

Đi như con ngổng - Bước như con vịt - Một bước ba lần lắc - Như ngựa đổi móng - Đứng ré xế lịch.

Cử chỉ ngây ngô mê hoảng - Vô cớ tự nhiên kinh - Tánh tình hay biến đổi - Ngủ mê thường kêu la - Ngồi chẳng yên ổn.

Nói năng phiếm tạp - Tự nhiên nói một mình - Nói một lời ba lần dứt. Chưa nói đã cười - Cười như ngựa hí - Nói cười hằng ngừng lại.

Hình như con rắn - Ăn như con chuột - Ăn uống không hết.

61- Đờn bà có bảy đức hiền, ắt vượng chồng con

Bước đi chân chánh - Mặt tròn, thể dày - Ngủ quan đều chánh - Ba đình đều cân - Dung mạo nghiêm chánh - Nói năng chẳng phiếm - Ngồi nằm đều ngay.

62- Đờn bà có bốn nết hay, ắt sanh quí tử

          Ngày thường chẳng tranh cạnh với người - Gặp khổ nạn chẳng nói ra lời oán hận - Xảy gặp việc chẳng inh, chẳng mừng và hay tôn kính - Bớt ăn bớt uống.

63- Tướng thọ và tướng yểu của đờn bà

          Đờn bà lấy huyết làm chủ, huyết suy thì bịnh nhiều, huyết vượng thì bịnh ít. Hễ tướng đờn bà da mổng, da gấp, xương nhọn, thịt lép, thì là huyết suy và thần thô, sao trường thọ đặng - Huyết có đủ thì thần mới đủ, thần đủ thì da dày, da khoan, xương ngay, thịt chắc, tự nhiên đặng hưởng  phước thọ.

64- Tướng sang và tướng hèn của đờn bà

          Đầu nhọn, tóc ít, ắt là gái nhà hèn; mặt tròn, mắt ngay, ắt là vợ người sang. Huyết đủ, khí hoà ắt sanh con tốt, mũi ngay, gò má bằng, ắt dấy nghiệp nhà. Phàm đờn bà đại quý thì mình ngay, mặt ngay, mắt trong như nước, môi đỏ như son, vả lại vai tròn, đờn bà đại phú thì đầu bằng, trán rộng, con mắt tinh tú. Còn như môi mỏng, mình nhẹ, mặt đẹp, thiên thương lép, răng trắng, thịt sáng, đó là đờn bà hèn vậy.

65- Âm mao của đờn bà chủ về sang hèn thế nào ?

          Phàm âm mao nên dài mà vàng và nhuyễn, là tướng sang. Đời xưa âm mao của Lữ thái hậu trào Hớn dài một thước 8 tấc, sợi nào cũng vàng như sắc kim, cuốn tại trên âm, lấy tay vuốt ra thì dài quá gối, buông tay ra thì liền xoắn lại, kêu là chỉ vàng miến âm, cho nên làm nên cực phẩm, phú quí, vả cũng là tướng đa dâm. Nếu dài nhưng đen và thẳng, là tướng đờn bà gian sát, dầu sang cũng chẳng đặng lâu. Còn như cứng, hay là rối như cỏ là tướng đờn bà hèn hạ. Âm mao mọc sớm là tướng yểu, mọc trễ là tướng dâm, cứ mọc vào trông vòng ba bảy hai mươi mốt tuổi mới hay.

66- Coi huyết khí của đờn bà ở chỗ nào ?

          Phàm đờn bà lấy huyết làm chủ, da là chỗ đậu của huyết, huyết là cái gốc của da, coi da có thể biết đặng huyết suy hay là huyết vượng. Da sáng thì huyết nhuận, da hường thì huyết khô, da vàng thì huyết đục, da đỏ thì huyết suy, da trắng thì huyết trệ. Hễ huyết đục là tướng hèn, huyết suy là tướng dâm, huyết trệ là tướng yểu. Cho nên huyết nên tươi sáng, trong ngoài nhuận sắc thì là quý.

67- Tướng đờn bà thế nào là vượng chồng, thế nào là hại chồng ?

          Đờn bà vượng chồng thì lưng dày, vai tròn, đờn bà khắc chồng thì quyền (gò má) cao, mũi nhỏ. Phàm tướng đờn bà dầu cũng đủ 13 bộ vị, 12 cung, 5 quan, 6 phủ, 3 đình, nhưng chỉ lấy bốn cái làm cốt: Trán là phụ mẫu (cha mẹ), mũi là phu tinh (chổng), miệng là tử tinh (con), mắt là quý tiện (chủ sang hèn). Phàm coi tướng đờn bà trước xem mũi là tượng chồng, nếu được thâu thành thì chồng sang, lại nên môi xứng, thì có con thành danh, ắt phải mắt như mắt phụng, tự nhiên vượng chồng, dựng nên nghiệp nhà. Lại phải một khuôn mặt không khuyết thiếu, sáu chỗ lép, ba chỗ nhọn, há thành gia lập  nghiệp đặng sao ? Mặt như ngọc sáng, lo gì chẳng đẻ con sang, đờn bà khởi gia, ắt là ba đình được xứng, đờn bà hưởng phước, tất nhiên trán chánh my thanh. Há có đờn bà goá mũi tròn, đâu thấy đờn bà sang mồm vẹt bao giờ. Mình thơm, thể chánh là tướng phu quí phụ vinh; mũi nhỏ, mặt ban là tướng đa dâm đa loạn, mình nhẹ, gót nặng, thể động, đầu lắc, phần nhiều làm đứa ở con hầu, mặt tròn, mắt sáng là tướng con gái vượng phu, mũi chánh, thần thanh là tướng đờn bà phát phước, da huyết sáng nhuận, ắt đẻ con hiền, mặt lớn, má lép, đừng nói phước đức, da trắng như tuyết là tướng đa dâm, thịt nhuyễn như bông là tướng bần tiện; trán lép, người tròn, da lại mỡ, chẳng ở điếm (làm đĩ, đi hát) thì ở cũng chùa (làm ni cô); môi trắng, miệng nhọn, tóc lại vàng, chẳng làm mai (bà mối) thì làm thiếp (con hầu); mũi tròn, huyết nhuận, ắt chủ hưng gia, mũi nhỏ, rường đê, chắc là phá sản.

68- Đờn bà có tướng thấy con khắc chồng có nghĩa gì ?

          Phàm đờn bà gò má cao, con mắt lóm, là tướng khắc chồng. Ấn đường bằng là chủ có con; mũi là phu tinh, nếu hãm thì liền sát chồng, môi hường ắt chủ có con. Sách nói rằng: "Đờn bà con ngươi đỏ là tướng thấy con khắc chồng".

69- Đờn bà mặt có sát tinh, thương chồng, khắc con là thế nào ?

          Lữ Động Tân nói: "Đờn bà có bảy tướng sát: Đờn bà đẹp con ngươi vàng là một sát; mặt lớn, miệng nhỏ là hai sát; trên mũi mọc vằn là ba sát; tai lật lại không có vòng là bốn sát, mặt cực đẹp như sắc bạc là năm sát, lông mi đen không coi được là sáu sát, con ngươi lớn, lông mày thô, là bảy sát. Như ngũ quan đều tốt, một khuôn mặt không khuyết thiếu, mà phạm những tướng ấy cũng chủ sát chống. Sách nói rằng: "Má tợ bông đào, mặt như sắc bạc, tưởng là tướng tốt, dè đâu sát chồng hại con, chém cha cái số Đào hoa, chỉ ở nơi đường hoa phố liễu (làm đĩ, đi hát) là tốt !".

70- Tướng đờn bà thế nào là oai nghiêm ?

          Phàm đờn bà nhàn tịnh cung kính là nghiêm, đoan chánh trang trọng là oai, làm việc chân chánh, khiến người coi thấy đều có vẻ sợ, ngồi đứng chẳng lệch, nói năng chẳng phiến, bụng dạ khoan đại, vẻ mặt ôn hoà, thấy sự vui chẳng mừng, thấy sự khó chẳng lo, đó là đờn bà quí trong trần, ắt vì có con mà thọ phong sắc.

71- Tám phép yếu lược coi tướng đờn bà

          1- Thấy người khá kính - Có oai nghiêm trọng có dáng dịu dàng, tinh thần đoan túc, thinh âm hoà hài, đi đứng khoan thai, ngồi nằm bình chánh là tướng quý, thọ và nhiều trai.

2- Thấy người khá trọng - Tinh thần túc mục, cử chỉ đoan trang, eo tròn, lưng dày, mặt vuông, ngực rộng, tiếng nói trong óng, mép có lần vành, nói năng ôn nhu nhã đạm, có vẻ nghiêm nghị không ai dám phạm tới, là tướng trinh khiết mà có phước trạch.

3- Thấy người khá mừng - Có nết phong lưu, có vẻ tươi tắn, miệng như hoa nở, mắt như sao băng, khiến cho người coi thấy phải ngó liếc tơ tưởng là tướng tà dâm dễ dụ.

4- Thấy người khá khinh - Bước đi oăn oai như bộ chẳng yên, dáng người éo le như hình muốn té, giọng nói đón đưa, vẻ cười gượng gạo là tướng bần tiện và hay bợ đỡ.

          5- Thấy người khá sợ - Tiếng sát, mặt ngang, trán rộng, gò má cao, bước đi nhấp nhảy như chưn chim tước, mắt lồi và ngươi đỏ như mắt rắn, tợ như khí tượng đờn ông là tướng cang cường mà ăn ở trái lòng.

6- Thấy người khá ghê - Gò má cao, lông mày xoắn, tiếng như tiếng ong, mắt như mắt chó sói là tướng cực ác mà khắc sát chồng con.

7- Thấy người khá ghét - Mặt như mặt ruồi, ngực như ngực rùa, môi hớt, răng lộ, mắt nhiều tròng trắng lỗ mũi ngửa lên, đi như chạy đuổi, tiếng ní phá bể là tướng xấu. Vẩy tay, lắc đầu, cắn ngón tay, đi xế nghiêng, mặt ngửa, gò má lếch, quần áo chẳng xứng thân thể là tương quê. Gò má cao, mắt sâu, tóc ngắn, ngón tay bằng nhau, mắt lóm, môi mọc râu, là tướng quái. Mình, miệng, nách, âm có mùi khó chịu là tướng hôi. Xương cứng, chưn tay, tâm trường và tiếng nói đều cứng, con gái mà thân con trai là tướng ngạnh.

8- Thấy người khá hãi - Trong âm hộ có vật gì xoắn như hình trôn ốc; lỗ âm nhỏ và đặc; không có lỗ như trống; trong âm có vật như cái sừng ngáng trở cửa âm; một đời kinh thuỷ chẳng điều và băng huyết, lậu huyết, bạch đái đều là tướng vô dụng.

72- Tướng lành và có đức của đờn bà

Đầu tròn, trán phẳng - Xương nhỏ, da hoạt - Môi hường, răng trắng - Tóc non và thơm, nhuyễn - Mắt dài, mày tốt - Ngón tay nhọn, bàn tay dày, vằn tay tế mật - Tiếng trong óng, ít nói cười - Đi chậm mà bước ngay - Ngồi, nằm đoan trang và trịnh trọng - Thần thanh minh, khí hoà dịu - Hàm nở dày, mép có lần vành - Lưng tròn, eo phẳng, bụng buông xuống, ngực rộng, vai tròn - Mặt như trăng đầy - Vú lớn chẳng buông xuống - Rún sâu có vành - Mình trắng hơn mặt - Răng lớn mà bằng - Tóc mỏng và đen nhánh. Xương, thịt xứng đều - Hơi mình thơm tho - Âm hộ cao xích lên đàng trước - Thịt âm dày và lỗ âm thẳng.

73- Tướng dữ và đa dâm của đờn bà

Gò má lộ xương mà quá cao - Cổ họng kết, răng lộ (đó đều là tướng khắc sát và nghèo khổ) - Đầu bù, tóc rối (là tướng nghèp) - Đi lủi như rắn, bước thoắt như chuột (là tướng nghèo hèn và đa dâm) - Lông mày liền, tóc thô (là tướng thiếu họ hàng nhờ cậy và khắc sát, nghèo hèn) - Trên mũi mọc dốt (tướng khắc sát) - Mũi khum như lưỡi câu và lỗ mũi lộ (là tướng nghèo hèn, khốn khổ và giam dâm) - Mắt lộ bốn phía trắng (là tướng bạc ác, cơ cầu và khắc sát, cô khổ) - Trên trán nhiều vằn (tướng khắc sát chồng con) - Ngực gà, bụng chó (tướng nghèo hèn mà tham và dâm) - Mắt nhiều gân vấn lấy con người (tướng hung ác hại người và khó đẻ) - Tiếng đờn ông như lửa cháy dữ (tướng hung bạo ghen ghét, khắc chồng, không con) - Môi mọc râu, mặt mọc mụn đen (tướng nghèo hèn và khắc sát) - Môi dưới quá môi trên (tướng sát chồng, khắc con) - Môi trên lớn và dày (tướng cang cường, ngoan ngạnh, ngu hèn và nghèo khổ) - Đứng dựa nghiêng trước cửa, liếc mắt dòm người - Chưa nói trước cười - Đi chạy nghể đầu - Xốc áo giởn tóc mai - Đang may vá ngừng kim châu mày - Lắc mình ca hát - Tóc vàng không có lông mày - Mặt nhiều nút ban, mụn đen - Có lông mày mà không oai (mấy tướng đó đều là tướng dân dục và hèn) - Nhơn trung phẳng đầy - Dưới mắt thịt khô - Long cung xung phá - Miệng như thổi lửa - Mình gái tướng trai - Mắt sâu, xương khô - Môi đen, miệng lớn - Không răng nanh, trán lồi (mấy tướng đó đều là tướng dâm dục và khắc sát) - Mặt đen, tiếng lớn (tướng dâm ác) - Hai mày dựng dậy (tướng sát chồng) - Thấy người thì cười (tướng dâm) - Nhìn như chim ưng, ngó như chó sói - Ăn như con dê, bước như chim tước - Lưỡi gấp, miệng lanh - Sắc mặt xanh đen - Mày có góc, xương hiện ra - Âm thầm nói không ra tiếng - Làm việc lộn bậy - Lúc đi, lúc ngồi dường như suy nghĩ điều chi - Đầu dủ sẻ gật - Tiếng khê, mắt né - Tiếng gấp, mắt dữ (mấy tướng đó đều là người ác nghiệt thâm trầm và hay ghen) - Mắt sáng như điện chớp - Má ửng hường như bông đào - Mặt sáng nhoáng như dầu - Miệng lớn hoác không thâm mím - Lông âm hộ lơ thơ như cỏ - Âm hộ cứng không có thịt (mấy tướng đó đều là tướng dâm) - Âm hộ - Lông âm mọc như chữ Nhơn (là tướng gian tà mà không con) - Thấp bạt ra đàng sau (tướng nghèo hèn vất vả) - Mặt trơn mà mình rít - Mừng, giận không thường - Một lần lắc mình, ba lần vẩy tay - Liếc trước, ngó sau - Ngồi, đứng bất định - Ngủ mê hay kinh hoảng (Mấy tướng đó cũng đều là tướng đa dâm).

74- Tướng đờn bà lúc có thai

Sách Thần tướng Thiết quan đao nói rằng: "Đờn bà tai tả dày, trước sanh con trai, tai hữu dày, trước sanh con gái, một tai lưn, một tai nhỏ, con phải ăn sữa hai mẹ".

Sách Liễu trang Thần tướng nói: Phàm đờn bà có thai, tới kỳ sắp sanh, thứ nhứt Mạng môn nên hường tía, thứ nhì hai mắt nên sáng sủa tinh tú, thứ ba mắt nên có bóng trắng, thứ tư tiếng nói nên trong óng, mới mừng đặng thuận tiện mà sanh mẹ tròn, con vuông, lợi ích nên người. Thứ nhứt kỵ Mạng môn Thiên đình khởi sắc tối, thứ nhì kỵ mặt nhiều bóng xanh, vả tối như sương mù; thứ ba kỵ môi xanh, góc miệng tối, thứ tư kỵ tiếng nói giọng ú ớ, mắt không có thần, chỉ phạm một cái, lúc sanh sẽ có tai ách và phần nhiều chỉ sanh con gái.

Phàm ngày xổ con, coi trong tay hữu, có thế biết đặng huyết trong mình thể nào, phải lấy lòng bàn tay làm chủ, hể hường hết thảy thì xổ liền và sanh con trai; như trắng xanh hết thảy thì sanh con gái, nếu hai sắc tối hết và nặng e khó đẻ và có tổn hại. Bóng vàng nặng, thì chỉ toàn được mẹ, chẳng toàn được con, bóng trắng thì chỉ toàn con, chẳng toàn mẹ, đen tối, xanh, vàng thì mẹ con đều khó toàn".

Sách Thần tướng Thiết quan đào nói: "Đờn bà mặt đỏ đen, biết chắc là lúc sanh sản có tai ách, môi chẳng che kín răng, trong lúc sanh sản rắc rối nhiều chuyện. Cho nên đàn bà nơi mặt sắc vàng, thì lúc hoài thai ắt đặng an khương. Lúc có thai, bàn tay tả xanh hường thì sanh trai; bàn tay hữu xanh hường thì sanh gái. Sáng tươi thì sanh sản dễ, khô khan thì sanh sản khó. Lúc đi, gót tả động trước thì sanh con trái, gót hữu động trước thì sanh con gái. Lúc ngó lại phần tà, hữu cũng hiệu triệu sanh trai, gái như vậy. Nơi mặt hễ Tam dương (Thái dương, Trung dương, Thiếu dương) sắc sanh thì sanh trai, tam âm (Thái, Trung, Thiếu) sắc hường thì sanh gái.

Đờn bà mập quá, phần nhiều là tướng không con, gầy quá hay là cao quá, phần nhiều là tướng khắc con. Đờn bà mắt lộ, răng lộ, môi hớt là tướng sanh sản có tai ách. Trong bàn tay vị Chấn đen cũng vậy.

75- Tướng đờn bà lúc sanh con

Phàm đờn bà sanh con, coi Gian môn có thể định được vợ cả, vợ lẽ sanh sản tốt hay là xấu; vợ cả có thai thì coi Gian môn phía tả, vợ lẽ có thai thì coi Gian môn phía hữu, hễ trắng thì tốt, nếu tối đen thì xấu. Rồi sau coi Ngoạ tàm tía, hường thì sanh con trai, xương gò má hường cũng sanh con trai, Chuẩn đầu, Ấn dường hường cũng sanh trai; Ngoạ tàm vàng thì sanh gái, Tam dương, Tam âm xanh cũng sanh gái, mặt không sắc hường cũng sanh gái.

Y theo phép trên đây, coi những sắc ấy có thể định được sanh nhằm ngày nào, tốt, xấu dường nào: Tam dương hoả vượng, thì nhằm những ngày Giáp, Ất, Bính, Đinh sanh con trai; Tam âm xanh nhiều, thì nhằm những ngày Canh, Tân, Nhâm, Quý sẽ sanh gái. Gian môn tối thảm, Ngoạ tàm xanh, sanh sản sẽ bị tai ách; Chuẩn đầu tối trệ, Ngư vĩ mọc ban, thì sẽ thấy con sát mẹ.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®