tư vấn bao la vạn sự

Phép kén vợ

Tưóng đàn bà cô độc

Cập nhật : 05/07/2014
Lông mày đứng lên hết cả. Đôi mắt sâu hãm - Âm, dương hỗn tạp. Tam dương (Thái dương, trung dương và thiếu dương tại phía trên con mắt) đen như mực.

 Tướng đàn bà cô độc

·        Lông mày đứng lên hết cả.

·        Đôi mắt sâu hãm - Âm, dương hỗn tạp.

·        Tam dương (Thái dương, trung dương và thiếu dương tại phía trên con   mắt) đen như mực.

·        Trán cao.

·        Mũi hàm, sống thấp.

·        Niên thượng và Thọ thượng có lằn như lưỡi câu.

·        Lôi công thổi lửa (miệng chum chúm).

·        Nhân trung phẳng đầy.

·        Môi trên bao dưới

·        Da môi lằn găn.

·        Da môi sắc trắng

·        Da môi sắc xanh.

·        Mặt nhọn, tai nhỏ

·        Toàn mặt sắc trệ.

·        Có gò má mà không rìa má.

·        Đầu vú phá rách

·        Đầu vú chẳng dậy.

·        Đầu gối nhỏ nông và lồi lên.

·        Lưng tròn ba vây.

·        Thịt nổi, thịt trệ

·        Thịt nhiều, xương ít

·        Thịt nặng như bùn.

·        Da mỏng, xương nhỏ.

·        Không bụng (bụng lép), không đít (đít vẹt).

·        Đùi chân và cánh tay không bao được xương thịt.

·        Tóc chẳng đầy thước (chẳng dài được 0m40)

·        Tóc thô, sắc vàng.

·        Hình giống đàn ông

·        Tiếng vỡ ( vỡ) và thẳng.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®