tư vấn bao la vạn sự

Phép kén vợ

Tướng đàn bà thế nào là vượng chồng, là hại chồng ?

Cập nhật : 05/07/2014
· Đàn bà vượng chồng thì lưng dày, vai tròn, đàn bà khắc chồng thì quyền (gò má) cao, mũi nhỏ. Phàm tướng đàn bà dầu cũng đủ 13 bộ vị, 12 cung, 5 quan, 6 phủ, 3 đình,

  Tướng đàn bà thế nào là vượng chồng, thế nào là hại chồng ?

·        Đàn bà vượng chồng thì lưng dày, vai tròn, đàn bà khắc chồng thì quyền (gò má) cao, mũi nhỏ.

·        Phàm tướng đàn bà dầu cũng đủ 13 bộ vị, 12 cung, 5 quan, 6 phủ, 3 đình, nhưng chỉ lấy bốn cái làm cốt: Trán là phụ mẫu (cha mẹ), mũi là phu tinh (chổng), miệng là tử tinh (con), mắt là quý tiện (chủ sang hèn).

·        Phàm xem tướng đàn bà trước xem mũi là tượng chồng, nếu được thu thành thì chồng sang, lại nên môi xứng, thì có con thành danh, ắt phải mắt như mắt phụng, tự nhiên vượng chồng, dựng nên nghiệp nhà.

·        Lại phải một khuôn mặt không khuyết thiếu, sáu chỗ lép, ba chỗ nhọn, há thành gia lập  nghiệp được sao ? Mặt như ngọc sáng, lo gì chẳng đẻ con sang, đàn bà khởi gia, ắt là ba đình được xứng, đàn bà hưởng phúc, tất nhiên trán chính my thanh.

·        Há có đàn bà goá mũi tròn, đâu thấy đàn bà sang mồm vẹt bao giờ.

·        Mình thơm, thể chính là tướng phu quí phụ vinh; mũi nhỏ, mặt ban là tướng đa dâm đa loạn, mình nhẹ, gót nặng, thể động, đầu lắc, phần nhiều làm đứa ở con hầu, mặt tròn, mắt sáng là tướng con gái vượng phu, mũi chánh, thần thanh là tướng đàn bà phát phúc, da huyết sáng nhuận, ắt đẻ con hiền, mặt lớn, má lép, đừng nói phúc đức, da trắng như tuyết là tướng đa dâm, thịt nhuyễn như bông là tướng bần tiện; trán lép, người tròn, da lại mỡ, chẳng ở điếm (làm đĩ, đi hát) thì ở cũng chùa (làm ni cô); môi trắng, miệng nhọn, tóc lại vàng, chẳng làm mai (bà mối) thì làm thiếp (con hầu); mũi tròn, huyết nhuận, ắt chủ hưng gia, mũi nhỏ, sống đê, chắc là phá sản.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®