tư vấn bao la vạn sự

Phép kén vợ

Tướng sang và tướng hèn của đàn bà

Cập nhật : 05/07/2014
Đầu nhọn, tóc ít, ắt là gái nhà hèn; mặt tròn, mắt ngay, ắt là vợ người sang. Huyết đủ, khí hoà ắt sanh con tốt, mũi ngay, gò má bằng, ắt dấy nghiệp

   Tướng sang và tướng hèn củađàn bà

·        Đầu nhọn, tóc ít, ắt là gái nhà hèn;

·        mặt tròn, mắt ngay, ắt là vợ người sang.

·        Huyết đủ, khí hoà ắt sinh con tốt, mũi ngay, gò má bằng, ắt dấy nghiệp nhà.

·         Phàm đàn bà đại quý thì mình ngay, mặt ngay, mắt trong như nước, môi đỏ như son, vả lại vai tròn, đàn bà đại phú thì đầu bằng, trán rộng, con mắt tinh tú.

·         Còn như môi mỏng, mình nhẹ, mặt đẹp, thiên thương lép, răng trắng, thịt sáng, đó là đàn bà hèn vậy.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®