tư vấn bao la vạn sự

Phép kén vợ

Đàn bà có tướng thấy con khắc chồng có nghĩa gì ?

Cập nhật : 05/07/2014
· Phàm đàn bà gò má cao, con mắt lóm, là tướng khắc chồng. · Ấn đường bằng là chủ có con; · Mũi là phu tinh, nếu hãm thì liền sát chồng

 Đàn bà có tướng thấy con khắc chồng có nghĩa gì ?

·        Phàm đàn bà gò má cao, con mắt lóm, là tướng khắc chồng.

·        Ấn đường bằng là chủ có con;

·        Mũi là phu tinh, nếu hãm thì liền sát chồng

·        Môi hồng ắt chủ có con.

·        Sách nói rằng: "Đàn bà con ngươi đỏ là tướng thấy con khắc chồng".

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®