tư vấn bao la vạn sự

Phép kén vợ

Đàn bà mặt có sát tinh, thương chồng, khắc con là thế nào ?

Cập nhật : 05/07/2014
Lã Động Tân nói: "Đàn bà có bảy tướng sát: Đàn bà đẹp con ngươi vàng là một sát; Mặt lớn, miệng nhỏ là hai sát; trên mũi mọc lằn là ba sát;

   Đàn bà mặt có sát tinh, thương chồng, khắc con là thế nào ?

*    Lã Động Tân nói: "Đàn bà có bảy tướng sát:

*    Đàn bà đẹp con ngươi vàng là một sát;

*    Mặt lớn, miệng nhỏ là hai sát; trên mũi mọc lằn là ba sát;

*    Tai lật lại không có vòng là bốn sát,

*    Mặt cực đẹp như sắc bạc là năm sát,

*    Lông mi đen không xem được là sáu sát, Con ngươi, lớn lông mày thô, là bảy sát.

*    Như ngũ quan đều tốt, một khuôn mặt không khuyết thiếu, mà phạm những tướng ấy cũng chủ sát chống.

*    Sách nói rằng: "Má tợ bông đào, mặt như sắc bạc, tưởng là tướng tốt, dè đâu sát chồng hại con, chém cha cái số Đào hoa, chỉ ở nơi đường hoa phố liễu (làm đĩ, đi hát) là tốt !".

Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®