tư vấn bao la vạn sự

Phép kén vợ

Tướng đàn bà lúc sanh con

Cập nhật : 05/07/2014
Phàm đàn bà sinh con, xem Gian môn có thể định được vợ cả, vợ lẽ sinh sản tốt hay là xấu; vợ cả có thai thì xem Gian môn phía tả, vợ lẽ có thai

        Tướng đàn bà lúc sinh con

·        Phàm đàn bà sinh con, xem Gian môn có thể định được vợ cả, vợ lẽ sinh sản tốt hay là xấu; vợ cả có thai thì xem Gian môn phía tả, vợ lẽ có thai thì xem Gian môn phía hữu, hễ trắng thì tốt, nếu tối đen thì xấu.

·        Rồi sau xem Ngoạ tàm tía, hồng thì sinh con trai, xương gò má hồng cũng sinh con trai, Chuẩn đầu, Ấn dường hồng cũng sinh trai;

·        Ngoạ tàm vàng thì sinh gái, Tam dương, Tam âm xanh cũng sinh gái, mặt không sắc hồng cũng sinh gái.

·        Y theo phép trên đây, xem những sắc ấy có thể định được sinh vào ngày nào, tốt, xấu dường nào:

·        Tam dương hoả vượng, thì vào những ngày Giáp, Ất, Bính, Đinh sinh con trai;

·        Tam âm xanh nhiều, thì vào những ngày Canh, Tân, Nhâm, Quý sẽ sinh gái.

·        Gian môn tối thảm, Ngoạ tàm xanh, sinh sản sẽ bị tai ách;

·        Chuẩn đầu tối trệ, Ngư vĩ mọc ban, thì sẽ thấy con sát mẹ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®