tư vấn bao la vạn sự

Phép kén vợ

Đàn bà có bốn nết hay, ắt sinh quí tử

Cập nhật : 05/07/2014
Ngày thường chẳng tranh cạnh với người - Gặp khổ nạn chẳng nói ra lời oán hận

Đàn bà có bốn nết hay, ắt sinh quí tử

o       Ngày thường chẳng tranh cạnh với người

o       Gặp khổ nạn chẳng nói ra lời oán hận

o       Xảy gặp việc chẳng kinh , chẳng mừng và hay tôn kính

o       Bớt ăn bớt uống.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®