tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

Phép tính tháng

Cập nhật : 05/07/2014
Phép tính tháng thì do năm sinh của người ấy độn ra can chi của tháng làm chủ, lấy tiết lịch làm cương. Có ba cách khu biệt như sau:

 
Phép tính tháng          Phép tính tháng thì do năm sinh của người ấy độn ra can chi của tháng làm chủ, lấy tiết lịch làm cương. Có ba cách khu biệt như sau:

1. Như người sinh tại sau tiết lịch tháng đó, lấy ngay can chi của tháng đó độn ra làm chủ.

2. Như người sinh tại trước tiết lịch tháng đó, lấy ngay can chi của tháng trên độn ra làm chủ.

3. Như người sinh tại một tiết lịch dưới trong tháng đó, lấy ngay can chi của tháng dưới độn ra làm chủ.

Sách cổ rằng: Năm Giáp, năm Kỷ thì Bính làm đầu; năm Ất, năm Canh thì Mậu làm trước, năm Bính, năm Tân thì ắt hẳn khởi từ Canh; năm Đinh, năm Nhâm, do vị Nhâm kể thuận; còn năm Mậu, năm quý thì do nơi Giáp dần mà tìm.

Giả tỷ như sinh giờ Tý ngày mùng một tháng giêng năm Đinh Mão, trong lịch chép rõ: Vào giờ Mùi ngày 30 tháng 12 năm Bính dần Lập xuân, thì làm sớm mai ngày mùng một thuộc về tháng giêng năm Đinh Mão rồi. Sách cổ rằng: Năm Đinh do vị nhâm kể thuận đi. Đó là tháng giêng năm Đinh Mão độn được Nhâm dần đó (năm Đinh Mão tháng nhâm dần).

 

Số tháng

·        Tháng giêng (6 chỉ)

·        Tháng hai (7 chỉ)

·        Tháng ba (1 lạng, 8 chỉ)

·        Tháng tư (9 chỉ)

·        Tháng năm (5 chỉ)

·        Tháng sáu (1 lạng, 6 chỉ)

·        Tháng bảy (9 chỉ)

·        Tháng tám (1 lạng, 5 chỉ)

·        Tháng chín (1 lạng, 8 chỉ)

·        Tháng mười (8 chỉ)

·        Tháng mười một (9 chỉ)

·        Tháng mười hai (5 chỉ).

Còn sinh về tháng nhuận, hễ nửa trên tháng thì tính là tháng trước, nửa dưới tháng thì xem là tháng sau. 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®