tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

2 lạng, 2 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Người này thân hàn cốt lạnh,... 2 lạng, 2 chỉ

 

Người này thân hàn cốt lạnh, khổ đỗi  lênh đênh, suy ra là số ăn mày, vất vả long đong, không rồi độ nhật, quanh năm chỉ lo tìm miếng nuôi Miệng cho được qua ngày mà thôi.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®