tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

2 lạng, 3 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này suy ra xương nhẹ lắm,...2 lạng, 3 chỉ


Số này suy ra xương nhẹ lắm, cầu mưu làm việc gì cũng khó nên vợ con anh em chẳng trông cậy nơi đau cho được, đành chịu làm người lưu lạc tại biệt xứ tha phương.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®