tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

2 lạng, 7 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này một đời làm công việc ...2 lạng, 7 chỉ


Số này một đời làm công việc ít có kẻ thương lạng mưu toan với, mà cũng khó nhờ cậy phúc đức của tổ tông làm chỗ dựa cho. Chỉ độc lực một thân một mình lủi thủi mà làm, từ lúc nhỏ cho chí lúc già, rốt cuộc chẳng có cái gì là hay là giỏi.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®