tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

2 lạng, 5 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Xem số này tổ nghiệp suy vi,...2 lạng, 5 chỉ
         Xem số này tổ nghiệp suy vi, ít có phàn gầy dựng nên gia đình được; họ hàng cốt nhục thì chếch mác dường như than với giá (than thì nóng, giá thì lạnh, không hoà hợp với nhau) một đời khó nhọc, chỉ tự mình cầm giữ lấy mình mà thôi.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®