tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

3-KHÚC TRỰC HẠ BÌNH

Cập nhật : 05/07/2014
Thuyền xuôi phải đợi gió xuôi chiều Tam sự đợi người giúp đỡ nhiều Nếu gặp trung ương Mậu Kỷ thổ Đường đi thông suốt biết bao nhiêu

KHÚC TRỰC HẠ BÌNH                                     3

 

 

           Động tác lai phong tiện
          Cầu mưu khả thác nhân

          Nhược phùng Mậu Kỷ thổ

Sự sự khả thành toàn

                   Thuyền xuôi phải đợi gió xuôi chiều

                   Tam sự đợi người giúp đỡ nhiều

                   Nếu gặp trung ương Mậu Kỷ thổ
                               Đường đi thông suốt biết bao nhiêu

          Giải:

          Cầu quan được địa vị

Xuất hành có lợi

Kiện tụng nên giải hoà

Bệnh chóng lành

Cầu tài chưa toại ý 7/10

Người đi đến nơi

Tìm người khó thấy

Vật thất lạc không xa

Có thai sinh con trai

Gia trạch bình an

Hôn nhân thành nhưng hơi chậm

Di chuyển gặp tốt lành

Mộ tam đại phát

Bà cô linh thiêng về phù hộ việt tốt

An vị lại ban thờ

Bát hương sẽ yên ổn

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®