tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

9-HOẠCH AN TRUNG CÁT

Cập nhật : 05/07/2014
Cây thông khô mà lại trổ hoa Mừng xuân gió mới thổi chan hoà Cây lành quẻ tốt nhờ vun quén Phúc đức hương thơm toả khắp nhà.

HOẠCH AN TRUNG CÁT                                 9

 

          Mục hạ như Đông thu

Suy tàn vật tái hưng

Khô lạc vị khai hoa

Khai khán xuân sắc động

Tiêm tiệm phát manh nha

                   Cây thông khô mà lại trổ hoa

                   Mừng xuân gió mới thổi chan hoà

                   Cây lành quẻ tốt nhờ vun quén

                   Phúc đức hương thơm toả khắp nhà.

Giải:

Mộ ông nội được đất nên lễ tạ

Cầu quan có hy vọng những đợi lâu một chút

Xuất hành đi xa sẽ tốt

Mưu sự gặp may

Kiện tụng thì tốt

Bệnh chóng lành

Cầu tài thuận lợi

Tìm người thì gặp

Người đi đến nơi, về đến chốn

Có thai sinh trai

Dời đổi gặp chỗ tốt lành

Nhà cửa yên ổn phát tài

Hôn nhân thành.

 

 Xem quẻ Khổng Minh

 

 

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®