tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

Cách xem quẻ Khổng Minh

Cập nhật : 05/07/2014
Tắm rửa sạch sẽ, vận quần áo chỉnh tề, thành tâm bày bàn thờ, thắp 5 nén hương, lấy 5 đồng tiền ( có thể cắt bằng bìa cứng và dày vẽ mặt ngửa, bôi đen mặt sấp ) bỏ vào cái hộp đặt trên bàn

Bói quẻ Khổng Minh

 Gia cát võ hầu linh cảm thần quái

 

Cách xin quẻ

 

Tắm rửa sạch sẽ, vận quần áo chỉnh tề, thành tâm bày bàn thờ, thắp 5 nén hương, lấy 5 đồng tiền ( có thể cắt bằng bìa cứng và dày vẽ mặt ngửa, bôi đen mặt sấp ) bỏ vào cái hộp đặt trên bàn…

2 tay nâng cao, mặt hướng lên cao thành kính khấn rằng : Khấn xỉ bái thỉnh: Phục Hy, Thần Nông Hoàng Đế, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử Ngũ Đại Thánh Nhân, cập Quỷ Cốc Tiên Sinh, Gia Cát Thừa Tướng Võ Hưong Hầu, Chiêm Quái Đồng Tử, Phiên Quái Đồng Lang, Không Trung Nhất Thiết, Quải Vãng Tân Kì.

Kim đệ tử : Việt Nam quốc,…….tỉnh,…..quận,…….xã phường…

Tính danh Nguyễn Văn A….ư….( quý sửu niên )……nguyệt nhật…..

Kim nhân vì hữu ( cầu tài, hôn nhân, cầu danh, xuất hành….) sự ưu nghi vị quyết, cầu tự tâm thành, ý ư tam thập nhị khoá nội, chiêm nhất khoá, cát hung hoạ phúc, thành bại hung vong, báo ứng phân minh, cấp cấp như luật linh.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®