tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

5-VIÊM THƯỢNG HẠ HẠ

Cập nhật : 05/07/2014
Nam phương hoả lửa vẫn lan tràn Trước mắt còn bao chuyện bất an Mưu sự đề phòng người hãm hại Tai bay hoạ gửi thật đa đoan.

VIÊM THƯỢNG HẠ HẠ                          5

 

          Thử quý án nam phương

          Gian nguy bất khả đương

Công tư đa bất lợi

Mục hạ hữu tai ương

                   Nam phương hoả lửa vẫn lan tràn

                   Trước mắt còn bao chuyện bất an

Mưu sự đề phòng người hãm hại

Tai bay hoạ gửi thật đa đoan.

          Giải:

          Xuất hành bình thường

Mưu sự trước khó sau dễ

Cầu tài được 6 - 7 phần

Vật mất về phía đông nam

Có bệnh cầu phúc sẽ khỏi

Nhà cửa có dời đổi

Tìm người lâu mới thấy

Có thai sinh con gái

Bà cô sẽ báo ứng

Động phía Đông Nam, Đại thụ, Mộc tinh

Ban thờ và mái nhà động chạm chắp vá

Không nên động thổ và ban thờ.


 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®