tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

8-TIẾN BẢO THƯỢNG CÁT

Cập nhật : 05/07/2014
Nhờ đức trời ban phúc thọ vinh Một thân danh vọng rạng môn đình Quý nhân phù trợ thiên hùng mạnh Hoa nở chào xuân đón thái bình.

TIẾN BẢO THƯỢNG CÁT                               8

 

Hảo đức thừa thiên hựu

Môn chiêu hỷ khí tân

Hữu nhân tượng trợ lực

Hoạnh phúc tận hân hoan

                   Nhờ đức trời ban phúc thọ vinh

                   Một thân danh vọng rạng môn đình

Quý nhân phù trợ thiên hùng mạnh

Hoa nở chào xuân đón thái bình.

          Giải:

Cầu quan được địa vị cao lộc hậu

Mưu sự có quý nhân giúp đỡ

Kiện thưa hoà tốt

Bệnh chóng lành

Cầu tài được 10 phần

Có thai sinh con trai

Người đi hoặc đến chỉ vài ngày có tin

Xuất hành thuận lợi

Mất vật tìm thấy

Nhà cửa tốt đẹp

Hôn nhân thành thạo

Mồ mả yên ổn không động địa gì

Mộ bà nội phát cho gia đình.


 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®