tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Nhân thần

Phép xem Nhân thần

Cập nhật : 05/07/2014
Khi bản thân có điều gì cần biết : Cát,Hung,Hoạ,Phúc,Thành,Bại,Hưng,Vong...đến với sự việc mà mình đang quan tâm.Người xem nên tắm gội sạch sẽ,tập trung tư tưởng, thành tâm viết ngày giờ (theo âm lịch) ra giấy rồi tra xem được quẻ nào,thì sẽ biết được kết quả rất linh nghiệm.
Khi bản thân có điều gì cần biết : Cát,Hung,Hoạ,Phúc,Thành,Bại,Hưng,Vong...đến với sự việc mà mình đang quan tâm.Người xem nên tắm gội sạch sẽ,tập trung tư tưởng, thành tâm đọc lời khải Thánh và tên tuổi địa chỉ cụ thể.Trong đầu nghĩ tới những điều sở nguyện muốn xin Thánh Thần chỉ bảo.Sau đó lấy giấy bút viết ngày giờ hiện tại (theo âm lịch) ra giấy rồi tra xem được quẻ nào,thì sẽ biết được kết quả rất linh nghiệm.
Cách tra giờ theo âm lịch:
Tháng 1 & 9 giờ
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®