tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Nhân thần

Ngày Tỵ

Cập nhật : 05/07/2014
Cầu tài bất đắc Ø Quan sự không nên vợ chồng cãi nhau (không thành) Ø Mua bán không có lợi Ø Gia trạch không yên. Ø Ốm đau: thổ trạch bị động thần linh (vàng hương hoa quả lễ trước sân). Ø Mất của: Nữ nhân ở gần đây lấy, dấu ở trong buồng (tìm thì thấy).
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®