tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Nhân thần

Ngày Mão

Cập nhật : 05/07/2014
Cầu tài tất đắc Ø Nghe lo có mừng Ø Ra ngoài gặp may mắn Ø Quan sự vô ưu Ø Người đi xa sắp về (tuổi họ tính vào ngày hợp theo tam hợp); gia trung bình yên. Ø Ốm đau :lễ ông thổ công , vàng hương hoa quả cơm canh (lễ bà cô Ông mãnh).
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®