tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Nhân thần

Ngày Hợi

Cập nhật : 05/07/2014
Cầu tài vô ích - (không ích lợi) việc quan sự có phải lo công tác. Ø Viễn hành vi đáo (người đi xa chưa về),hôn nhân không thành. Ø Ốm đau bệnh hoạn Ø Đi xa phương Đông Nam ngộ thiên thần ngũ đạo hành tại vi quái (gặp các quan nên bị tai bay vạ gió). Ø Lễ mới khỏi. Ø Lễ đương niên đương cảnh, bạch Hổ, thần linh, táo quân (lễ mặn gà rượu, vàng hương, hoa quả, 1 giây vàng thiếc hay trắng).
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®