tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Nhân thần

Ngày Thân

Cập nhật : 05/07/2014
Ø Cầu tài bất lợi Ø Việc quan có lo, không nên làm việc gì to lớn, không nên đi xa Ø Người đi xa chưa về. Ø Ốm đau, gia truy hữu ngoại tà (có ma) trong nhà ở động thần linh phải lễ (vàng hương hoa quả). Ø Cơm canh lễ ngoại tà (động mộ bà nội, ông nội hoặc trước mộ có người để, vàng hương lễ quan Thần linh hay lễ đặt hương). Ø Mất của: Từ hướng Đông đi lấy, tìm không thấy.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®