tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Nhân thần

Ngày Mùi

Cập nhật : 05/07/2014
Cầu gì cũng được Ø nghe ngoài nói thì lo nhưng lại có mừng Ø Hôn sự khả thành Ø Trong nhà có lợi Ø Quan sự tất thành. Ø Ốm đau: đi ra nẻo Đông Phương ngộ gío độc, không việc gì (phải lễ như đằng xà). Ø Mất của : Ø Người đàn ông ở Tây Bắc lấy trộm để trong vườn hướng Đông Nam.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®