tư vấn bao la vạn sự

Trung lục nhâm Thiên cương chưởng quyết

Quẻ: Đăng minh lâm Tý.

Cập nhật : 05/07/2014
Thơ đoán: Hạng Vũ ngày xưa đánh nước Tần Hầm hè chẳng chịu nghĩ thương dân . Một mai trắc trở sông giang Hán Vài trận thua luôn mất hết quân .
Quẻ: Đăng minh lâm Tý.
Trong thủy là khảm, ngoài mộc là chấn, quẻ chu dịch là Lôi thủy giải, nghĩa là: giải tán, chủ trong sinh khách ngoài: xấu; mùa xuân bình thường, mùa hạ tốt, mùa thu xấu, mùa đông không lợi .
Tượng quẻ: Xuân lôi hành vũ (sấm đầu mùa xuân, làm mưa), ý đoán lo buồn đã tiêu tan, vui mừng đang nảy nở, thai sản sinh con trai, người ra đi và khách chưa đến nhà, mất của người đàn ông lấy ở mặt đông nam, tìm mau sẽ thấy, cầu quan sẽ thành, hôn nhân sẽ xong, bệnh hoạn không chết, lễ cầu 3,4 ngày sẽ khỏi .
Thơ đoán:
Hạng Vũ ngày xưa đánh nước Tần
Hầm hè chẳng chịu nghĩ thương dân .
Một mai trắc trở sông giang Hán
Vài trận thua luôn mất hết quân .

Diễn ca:
Đăng minh lâm tý nêu đầu
Trong thủy ngoài mộc lẽ hầu tương sinh
Quẻ Lôi thủy giải chẳng lành
Tượng lo hầu hết nay đành hỷ sinh
Hán vương Hạng Vũ giao binh
Nhờ thày viên tử thủ thành độn cho
Toán rằng họ Hạng sẽ thua
Quẻ dạy chép để đem hua sử vàng
Hành nhân và khách nhỡ nhàng
Mưu cầu sự việc sẵn sàng sẽ nên
Cầu quan thì được nhắc liền
Hôn nhân đẹp lứa bách niên tuổi già
Mất của nam tử lấy ra
Đông nam tìm gấp của ta thấy liên
Bệnh hoạn trầm trọng triền miên
Kíp cầu lễ khấn nguyền mau qua.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®