tư vấn bao la vạn sự

Trung lục nhâm Thiên cương chưởng quyết

Quẻ: Thần Hậu lâm Tý

Cập nhật : 05/07/2014
Thơ đoán: Đức Khổng vốn là đấng thánh nhân, Khi qua Trần, Sái phải gian truân. Ra đi rủi gặp đôi người nữ, Than bảo lòng người nở bất nhân.
Quẻ: Thần Hậu lâm Tý

Trong Thủy là Khảm, ngoài Hỏa là Ly, quẻ Chu dịch là: Hỏa Thủy Vị Tế.Vi. nghĩa là: chưa, mọi việc chưa thành.
Trong khắc ngoài, khí ở ngoài chìm lặng, khí ở trong không có. Mùa Xuân, Hạ bình thường, mùa thu xấu, mùa Đông rất tốt.

-Tượng quẻ: Nhập hải cầu châu ( vượt biển kiếm của báu )

-Ý đoán: Trong những sự lo, mong lấy sự vui mừng. Quẻ Vị Tế, Vị nghĩa là: chưa Tế nghĩa là: cạn, ý nói: nước cạn thấy ngọc châụ trong khi đang lo buồn mong được sự vui vẻ, Tế còn có nghĩa là chở, là dưới sông dưới nước chở bằng thuyền bè.
Thai sinh con gái, cầu quan được danh vị, cầu tài hẳn được càng muộn càng hay, mất của người phụ nữ lấy về phương Đông Nam, tìm kịp còn thấy, do những bạn bèlấy trộm, quan tụng hòa hưu, đi đường được bình an, người hẹn mình sắp có tin, mưu sự nhờ may được gặp, đi sông nước gặp phong ba, hành nhân chưa về, Bệnh hoạn rất nguy kịch nhưng được qua khỏị

Thơ đoán:

Đức Khổng vốn là đấng thánh nhân,
Khi qua Trần, Sái phải gian truân.
Ra đi rủi gặp đôi người nữ,
Than bảo lòng người nở bất nhân.

Diễn ca:

Thần Hậu lâm Tý giờ này,
Trong Thủy ngoài Hỏa trong nay khắc ngoàị
Quẻ Dịch Vị Tế không sai,
Mưu cầu chưa đến vậ thờ chưa thông.
Đương cơn lo ngại hãi hùng,
Muốn mua qua khỏi cho lòng mừng vui
Tưởng rằng vượt biển xa xôi,
Đi tìm của báu giữa đời phong ba
Chớ đi sông nước thuyền bè,
Đi ra sợ gặp khắt khe ngại ngùng.
Cầu quan vinh hiển đỉnh chung,
Cầu tài dẫu muộn ta đừng có lo,
Thai sinh con gái trời cho,
Có đi đường bộ khỏi lo tai nàn,
Mất của phụ nữ lòng gian,
Đông Nam đem giấu kíp toan tìm về.
Hành nhân ngáng trở mọi bề,
Bệnh hoạn không chết nhưng mê tâm thần.
Quan tụng hòa giải bình phân,
Sự việc trước xấu sau lần hanh thông.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®