tư vấn bao la vạn sự

Trung lục nhâm Thiên cương chưởng quyết

Quẻ: Thần Hậu lâm Dậu

Cập nhật : 05/07/2014
Thơ đóan: Tương Như thủa trước sứ qua Tần, Bao quản gian nan 1 tấm thân, Vẹn tiết vẹn trung đời mấy kẻ, Tôi hiền muôn thủa gặp vua nhân.
Quẻ: Thần Hậu lâm Dậu

Trong là Kim, Đoài, ngoài là Hỏa, Lỵ Ngoài khắc trong xấụ Quẻ Chu dịch là Hỏa trạch Khuê, Khuê nghĩa là ngang trái. Muà Xuân tốt, mùa Hạ tốt, mùa Thu bình hòa, mùa Đông xâu

-Tượng quẻ: Mãnh hổ hãm tinh ( hùm thiêng sa hố) nhị nữ đồng cư ( 2 gái ở chung 1 nhà )

-Ý đoán: Càng thịnh, càng hay, lại càng phải đề phòng, có khi bi sụp đổ, 2 người cùn g 1 hoàn cảnh, cần phải đề phòng lúc ghen ghét nhau, thai sinh con gái, có người bạn thân đang muốn giở trò tà dâm, hành nhân đi đường tốt, sắp về đến nhà, Bệnh hoạn thập tử nhất sinh, cầu tài sẽ được, mất của người đà ông lấy, đem để ở mé Tây Nam, quan tụng hòa giải êm, sĩ tử đi thi cử đậu, cầu quan thì được ngay, nhưng sau không hay, buôn bán có lời.

Thơ đóan:

Tương Như thủa trước sứ qua Tần,
Bao quản gian nan 1 tấm thân,
Vẹn tiết vẹn trung đời mấy kẻ,
Tôi hiền muôn thủa gặp vua nhân.

Diễn ca:

Thần Hậu lâm Dậu kể xong,
trong Kim ngoài Hỏa, ngoài xung khắc vào
Khuê thì ngang trái biết bao,
Hùm thiêng sa hố làm sao tung hoành.
Đôi gái cùng ở không đành,
Cầu quan ắt được, sau thành gian nan.
Thai sinh con gái hồng nhan,
Giao du gặp bạn những toan dâm lòan.
Cầu tài tiền của vẹn toàn,
Hành nhân nay mới sắp toan ra về.
Khoa danh bảng hổ tên đề,
Quan tụng vừa được giải huề đôi bên.
Đi đường mọi sự bình yên,
Ốm đau trầm trọng triền miên đêm ngày
Qua cầu may gặp được thầy,
Tính trong cung số đến nay vuông tròn.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®