tư vấn bao la vạn sự

Trung lục nhâm Thiên cương chưởng quyết

Quẻ: Đăng Minh lâm Dậu

Cập nhật : 05/07/2014
Thơ đoán: Vũ Vương đánh Trụ trừ tàn bạo, Ân Trụ than thân việc tại Trời, Đâu biết lòng dân đang oán ghét, Nên khi lâm bĩ phải thiệt thòi
Quẻ: Đăng Minh lâm Dậu

Trong Kim là Đoài, ngoài Mộc là Chấn, quẻ Chu dịch là: Lôi trạch Quy Muội, Muội nghĩa là: Tối tăm. Trong khắc ngoài: Xấụ
Quẻ thuộc tháng 2: Muà Xuân: xấu, Thu và Đông về cuối muà nên tìm ẩn nghỉ ngơi

-Tượng quẻ: Phù vân tế nhật cách ( mây kéo khuất mặt trời )

-Ý đóan: Âm, Dương không giao hòạ Thai sản sinh con trai, người y hẹn đang đến, mưu cầu sự gì sẽ có tin, mất của người lấy đem về phương Tây, không tìm thấy, cầu quan không thành, quan tụng đắc lý, người đang đi đường tốt lành, vợ chồng cách trở chia ly, hôn nhân trở ngại khó khăn, bước chân ra đi không trở lại, nhà không có khách.

Thơ đoán:
Vũ Vương đánh Trụ trừ tàn bạo,
Ân Trụ than thân việc tại Trời,
Đâu biết lòng dân đang oán ghét,
Nên khi lâm bĩ phải thiệt thòi

Diễn ca:
Đăng Minh lâm Dậu tương hình,
Trong Kim ngoài Mộc ra tình khắc thương.
Lôi trạch Quy Muội đã tường,
Phù vân tế nhật Âm Dương bất hòa
Trong Kim ngoài Mộc khắc ra,
Muội là mạt vận, để ta xem tường.
Hẹn người đang đến nữa đường,
Mưu toan việc lớn ta thường được tin.
Quan tụng đắc lý bình yên,
Cầu quan chưa đạt, bạc tiền chưa thông.
Hôn nhân xa cách vợ chồng,
Dầu lo cho được cũng không lâu bền.
Đi đường 2 chữ bình yên,
Thất tài không thấy cho nên thiệt thòị
Hành nhân sao chẳng phản hồi,
Vì chưng cách trở đôi nơi không thành.
Bệnh hoạn thân được nguyên lành,
Yếu đau mòn mỏi mặt xanh da vàng.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®