tư vấn bao la vạn sự

Trung lục nhâm Thiên cương chưởng quyết

Quẻ: Đại Cát lâm Ngọ

Cập nhật : 05/07/2014
Thơ đoán: Bàn canh thủa trước lúc gian truân, Lửa nóng nước sôi khốn khổ dân. Qủy Cốc độn cho rằng quẻ tốt, Thái bình thịnh trị chính lệnh tân.


Quẻ: Đại Cát lâm Ngọ


Trong Hỏa Ly, ngoài Kim Đoài, trong khắc ngoài thì trong thi.nh. Mùa Xuân xấu, mùa Hạ bình thường, Thu Đông khá. Quẻ Chu dịch Trạch hỏa Cách, Cách là cải cách, thay đổi

-Tượng quẻ: Cẩu biến vi hổ ( chó đội lốt hùm )

-Ý Đoán: Cải cựu tòng tân ( thay cũ đổi mới ) thai sinh ra con gái, cầu quan được tước vị, cầu tài ắt được tài, có tin nhà sắp đến, tìm người sẽ gặp, tranh tụng hòa hưu, mất của người thiếu nữ ở phương Tây Bắc lấy, trao cho đồng bọn đem về phương Nam, có khách bạn thân sắp đến chơi, hôn nhân tốt đẹp. Người Bệnh nên kêu cầu mau khỏi

Thơ đoán:

Bàn canh thủa trước lúc gian truân,
Lửa nóng nước sôi khốn khổ dân.
Qủy Cốc độn cho rằng quẻ tốt,
Thái bình thịnh trị chính lệnh tân.

Diễn ca:

Đại Cát lâm Ngọ quẻ này,
Ngoài Kim trong Hỏa khắc nguy quẻ ngoài,
Quẻ Trạch hỏa Cách đâu sai,
Cách là thay đổi ra 2 sự tình,
Công môn hòa hoãn tụng đình,
Bạn thân sẽ đến thăm mình sớm hôm.
Cầu tài có lợi bán buôn,
Tìm người thuận gió xuôi buồm thấy ngay
Cầu quan gặp được vận may,
Thai sinh con gái mai ngày đảm đang.
Mất của thiếu nữ Bắc phương,
Lấy giao đồng bọn tìm đường sang Nam.
Cầu hôn gieo ngọc ruộng lam,
Duyên may Từ Thức tiên phàm kết đôi
Bệnh hoạn cầu khấn đất trời,
Trong năm ba bữa thì người kiện khang.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®