tư vấn bao la vạn sự

Trung lục nhâm Thiên cương chưởng quyết

Cách xin quẻ

Cập nhật : 05/07/2014
Tìm Nguyệt tướng, tính thuận liên tiết. Từ Nguyệt tướng là ngày 01 Từ Nhật thần là giờ Tí Từ thời thần Thoát nhất cung. Tính là : Thiên cương,Thái ất, Thắng quang, Truyền tống, Tòng khôi, Hà khôi, Đăng minh, Thuần hậu, Đại cát, Công tào, Thái xung.

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

 Chuyên gia phong thuỷ

 Homepage:baolavansu.com

  Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996

  Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997


Cách tính quẻ:


Tìm Nguyệt tướng, tính thuận liên tiết.
Từ Nguyệt tướng là ngày 01
Từ Nhật thần là giờ Tí

Từ thời thần
Thoát nhất cung.
Tính là : Thiên cương,Thái ất, Thắng quang, Truyền tống, Tòng khôi, Hà khôi, Đăng minh, Thuần hậu, Đại cát, Công tào, Thái xung.
Khi có 1 trong Tam thần (Đăng minh, Thuần hậu, Đại cát) nhập vào Tứ tướng ( Tí, Ngọ, Mão, Dậu) là được quẻ.
Ca tìm ngôi Nguyệt tướng:
Tháng giêng, tháng 9 tầm Trâu
Tháng 5 Gà gáy ta mau quay về
Tháng 4, tháng 6 chó lè
Tháng 3, tháng 7 Lợn chê cám bần

Tháng 2, tháng 8 Chuột nằm
Tháng 10, tháng Hùm gầm rừng hoang
Tháng 11 lùng bắt Mèo vàng
Những ngôi Nguyệt Tướng ta thời nhớ ghi.

Kỵ ngày không vong :
Ngày giờ phạm Không Vong theo tuần nhật

1.- Tuần giáp tý : ngày nhâm tuất + quý hợi và giờ tuất hợi
2.- Tuần giáp tuất : ngày nhâm thân + quý dậu và giờ thân dậu
3.- Tuần giáp thân : ngày nhâm ngọ + quý mùi và giờ ngọ mùi
4.- Tuần giáp ngọ: ngày nhâm thìn + quý tỵ và giờ thìn tỵ
5.- Tuần giáp thìn :ngày nhâm dần +quý mão và giờ dần mão
6.- Tuần giáp dần: ngày nhâm tý + quý sửu và giờ tý sửu
Tam thần :
Đăng minh, Thuần hậu, Đại cát là Tam thần.

Đăng minh thuộc Mộc
Thần hậu thuộc hỏa
Đại cát thuộc kim
Tứ tướng:

Tí, Ngọ, Mão, Dậu là Tứ tướng.
 Tý là dương tướng thuộc thủy
Mão là âm tướng thuộc mộc
Mão là dương tướng thuộc hỏa
Dậu là âm tướng thuộc kim
Nội ngoại:
4 tướng đóng ở 4 vị trí cố định nên gọi là nội, tam thần di chuyển khắp 12 cung gọi là ngoại.
Biến Quẻ:

Âm tiến tam dương thoát ngũ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®