tư vấn bao la vạn sự

Trung lục nhâm Thiên cương chưởng quyết

Quẻ: Đại cát lâm Dậu

Cập nhật : 05/07/2014
Thơ đoán: Đường Tăng, Hành Giả thủa cầu kinh, Khi đến nữa đường mắc qủy tinh, Trăm đắng ngàn cay đường vạn dậm, Thành công cũng bởi tại lòng mình.
Quẻ: Đại cát lâm Dậu

Trong Kim ngoài Kim tỵ hòạ Quẻ Chu dịch là Bát thuần Đoàị Đoài là duyệt ( nghĩa là đẹp lòng ), mùa Xuân, Thu tốt, mùa Hạ, Đông rất xấu

-Tượng quẻ: Thiên giáng vũ trạch ( trời xuống mưa nhuần )

-Ý đóan: trời sinh trời dưỡng, hồ hết lại có, hồ vơi lại đầy, thai sinh con gái nhưng chậm sinh, mất của khó tìm, nếu có phụ nữ đến báo tin sẽ thấy, việc mất của do người đàn bà lấy rồi đem về mặt Tây Bắc, cầu quan sự bình thường, trắc trở, tranh tụng không có lời, cầu tài buôn bán không có lời, mình hẹn người không đến, mưu vọng không thành, xuất hành mắc khách lại chơi, Bệnh hoạn mê loạn, nguy khốn, qua mùa Thu sẽ khỏi

Thơ đoán:

Đường Tăng, Hành Giả thủa cầu kinh,
Khi đến nữa đường mắc qủy tinh,
Trăm đắng ngàn cay đường vạn dậm,
Thành công cũng bởi tại lòng mình.

Thơ đoán:

Đường Tăng, Hành Giả thủa cầu kinh,
Khi đến nữa đường mắc qủy tinh,
Trăm đắng ngàn cay đường vạn dậm,
Thành công cũng bởi tại lòng mình.

Diễn ca:

Đại Cát lâm Dậu độn này:
Song kim nội ngoại quẻ nay tỷ hòa,
Bát thuần Đoài quái không ngoa,
Đoài là vui vẻ người ta đẹp lòng,
Tượng rằng: rừng, núi, hồ, sông,
Cá mong nước cả, cây mong mưa nhuần.
Cầu quan chưa được đượm ân,
Cầu tài buôn bán có phần lời thêm.
Mưu vọng công việc chưa êm,
Bệnh hoạn mắc phải nặng đêm nhẹ ngày
Phải mau cầu thánh tìm thầy,
Cơm ăn thuốc uống nữa may yên lành,
Xuất hành khách đến gia đình,
Tranh tụng không lợi cho mình về sau,
Thai sinh con gái không mau,
Hẹn người không đến, việc hầu không xong,
Mất của tìm kiếm tốn công,
Phụ nữ có mách mới mong tìm về.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®