tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

Thơ đoán & lời giải 1 thước, 1 tấc

Cập nhật : 05/07/2014
Suy ra số thước mốt đây Đổi nhà lập cửa sau nầy mới thông Anh em ai kẻ cậy trông Cửa nhà gầy dựng chỉ trong tay mình

 

THƠ ĐOÁN VÀ LỜI GIẢI

I- 1 thước, 1 tấc

Thơ đoán:  

                                      Suy ra số thước mốt đây

Đổi nhà lập cửa sau nầy mới thông

Anh em ai kẻ cậy trông

Cửa nhà gầy dựng chỉ trong tay mình

Vận xưa tân khổ đã đành

Chẳng lành tổ nghiệp, linh linh đã thường

Nghề tay vì có sở trường

Tự nhiên nhành hạnh qua tường mà ra.

Lời giải: Số nầy là người bẩm tánh ôn nhu, cầm lòng lương thiện, làm việc hoà bình, siêng năng việc nhà. Chỉ hiềm họ hàng anh em không có nơi nương cậy. Song sẽ có quí nhơn giúp sức, tập đặng nghề hay để tính cách sanh nhai, tự nhiên của xài chẳng thiếu. Buổi ban sơ vận mạng lao lực long đong, tới năm 23 tuổi cũng chưa toại ý, sát thương tiểu khâu, khí hãm nhiều bề. Hồi 28, 29 tuổi vận tới; hồi 33, 34 tuổi có tai tinh (sao xấu làm hại), hễ gặp sự hiếu, hỷ thì có thể miễn đặng. Hồi 37, 38 tuổi vận bình thường; qua ngoại 40 tuổi sấp đi mới xứng tâm (vừa lòng). Ngoại 50 tuổi mới đặng an ổn cho tới già. Về cung Thê (vợ) có kém 8, 9 tuổi mới khỏi sát; có con sớm khó nuôi, hoạ may con thật (con đẻ) hay là con giả (con nuôi hay là cháu thừa tự) chỉ có một người tống chung (đưa lúc thác). Thọ đặng 58 tuổi, có qua một hạn thì có thể sống đặng 66 tuổi. Thác về hồi tháng tư.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®