tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

1 thước, 1 tấc, 2 phân

Cập nhật : 05/07/2014
Ân cần khí sắc hoà bình Nghiệp nhà toàn bởi tay mình làm nên Sanh thành cốt cách lâu bền Gia đình vinh diệu tự nhiên lập thành
Lời giải

1 thước, 1 tấc, 2 phân

Thơ đoán:

Ân cần khí sắc hoà bình

Nghiệp nhà toàn bởi tay mình làm nên

Sanh thành cốt cách lâu bền

Gia đình vinh diệu tự nhiên lập thành

Năm xưa vận mạng dẫu lành

Chẳng bằng vận giữa tròn vành mấy phân

Kiểng già lộc vẫn còn xuân

Quả nhiên hoa giáp mười phần thọ khương.

 

: Số nầy là người tâm linh trí xảo tánh nóng không lay chuyển nét mặt nhu mì, cầm lòng từ thiện giao kết với bậu bạn thì khẳng khái có vẻ xuân phong; bụng dạ rộng rãi, biết đường khinh trọng, sự dữ chẳng làm, lòng thẳng ít thâm độc; trị việc nhà thì siêng năng, làm nên một đời ăn mặc không thiếu. Ngày thường không có nạn lớn nguy hiểm; ít được nhờ tổ nghiệp, ít được nhờ họ hàng, cốt cách một đời sanh thành đặng no ăn đủ mặc, có phận lợi danh, có cách ly tỗ. Hạn trước danh huyền lợi hão; Hạn giữa vận tới, lần lần hanh thông; Vận chót tự nhiên an hưởng phước lộc, trong nhà của cải phong doanh. Cung Thê nếu muốn chẳng khắc thương, thì đừng cưới vợ tạp nhạp, nhiều mối nhơn duyên làm chi; Dầu có ba con, nhưng có một con tống lão. Thọ đặng 60 tuổi, nếu qua hạn ấy thì đặng một kỷ 12 năm nữa là 72 tuổi, thác vào trong tháng tám.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®