tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

1 thước, 1 tấc, 1 phân

Cập nhật : 05/07/2014
Sầu qua mới được vận hanh Anh xem khôn cậy, tự mình làm nên Phượng thờ cửa quí có duyên Lợi danh được chút hão huyền mà thôi Trong lòng phiền não khó nguôi

II- 1 thước, 1 tấc, 1 phân

Thơ đoán:

Sầu qua mới được vận hanh

Anh xem khôn cậy, tự mình làm nên

Phượng thờ cửa quí có duyên

Lợi danh được chút hão huyền mà thôi

Trong lồng phiền não khó nguôi

Một mai vinh hiển phúc trời tự nhiên

Muốn cho hưởng phúc bình yên

Vận sau chắc phải đổi duyên sắt cầm.

Lời giải: Số này tính người cương trực, có sự gì chẳng giấu, thấy người lành chẳng khi, thấy người dữ chẳng sợ, lập tính cương cường, nhọc lòng uổng sức, lộn xộn nhiều bề, tấm thân và chân tay đều chẳng được nhàn. Ra ngoài có thể được nhờ sức quí nhân phù trợ, nên tập nghề thuật được tính kế sinh nhai, tự nhiên có phần tài lợi. Khoảng năm xưa của lại, của cha, danh huyền, lợi hão; khi hoan hỷ, khi náo nhiệt, cũng như hình trò đùa mà thôi, đó là cách số vợ muộn, con muộn phá tổ, ly gia, anh em họ thân toàn không nhờ cậy, mà anh em họ khác thì lại hoà với nhau. Vận giữa dần dần phát tài, chỉnh lại được cơ nghiệp gia đình. Vận cuối bình thường, có thể rồi được qua. Cung Thê thiếp (vợ) có khắc, những tuổi rồng, cọp, ngựa, trâu mới phối được (nghĩa là Sửu, Dần, Thìn, Ngọ). Cung Tử tức (con) thì những tuổi rồng, rắn, khỏ, chuột mới nuôi được (nghĩa là Thìn, Tỵ, Thân, Tý). Có một con tống chung, một con đắc lực. Thọ được 63 tuổi, thác về trong tháng mười.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®