tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Cửu Tộc ngũ phục

Cập nhật : 05/07/2014
Như cao tổ phụ mẫu là ông bà sinh ra ông cụ để chở tề thôi năm tháng, nếu ông với cha mình đã mất rồi thì mình là người thừa trọng của cụ (tằng tổ thừa trọng) thì người cháu trưởng

Cửu tộc ngũ phục

Họ hàng nội ngoại có 5 hạng chỗ sau này:

1. Trảm thôi và tể thôi để chở ba năm

2. Cơ niên để chở một năm

3. Đại công để chở chín tháng

4. Tiểu công để chở năm tháng

5. Ty ma để chở ba tháng

Phép chở cụ ngũ đại, cụ ông (Cao tổ, tằng tổ, tổ)

Như cao tổ phụ mẫu là ông bà sinh ra ông cụ để chở tề thôi năm tháng, nếu ông với cha mình đã mất rồi thì mình là người thừa trọng của cụ (tằng tổ thừa trọng) thì người cháu trưởng phải chở trảm thôi ba năm.

Tằng tổ há thúc phụ mẫu, là ông bà cụ họ anh em ruột với ông cụ tằng để chở ba tháng.

Tằng tổ cô là bà cụ họ chị em ruột với ông cụ tằng để chở ba thang, nếu tổ cô xuất giá rồi thì thôi.

Tổ phụ mẫu là ông bà sinh ra cha, thì lề thôi một năm không có gậy, nếu cha mất rồi thì cháu đích tôn gọi là cháu thừa trọng phải để chở ba năm có gậy.

Tổ bá thúc phụ mẫu là ông bác bà bác ông chú bà chú với bà cô, là anh em ruột với ông đều chở năm tháng, nếu bà cô đã xuất giá thì chỉ chở ba tháng thôi.

Tổ bá thúc phụ mẫu với tộc tổ cô là ông bà họ anh em con chú con bác với ông ấy cũng đều chở ba tháng, nếu tộc tổ cô đã xuất giá rồi thì thôi.

 

 

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®