tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Chở hàng con

Cập nhật : 05/07/2014
Chở con trưởng với các con thứ đều một năm cả, nhưng không phải gậy, chở nàng dâu thì chỉ có nàng dâu cả là 1 năm còn các dâu thứ chỉ chở 9 tháng, nếu dâu con có đi làm con nuôi nhà người ta thì cũng chở thế.

Chở hàng con

Chở con trưởng với các con thứ đều một năm cả, nhưng không phải gậy, chở nàng dâu thì chỉ có nàng dâu cả là 1 năm còn các dâu thứ chỉ chở 9 tháng, nếu dâu con có đi làm con nuôi nhà người ta thì cũng chở thế.

Con gái cũng chở 1 năm, xuất giá rồi thì chở 9 tháng như xuất giá hoặc bị chồng giẫy hay chồng mất lại không có con phải về nhà mình thì cũng phải để chở 1 năm.

Còn con thì chỉ chở có 3 tháng thôi.

Điệt nam là cháu giai họ con anh em, thì chở 1 năm, vợ cháu ấy chở 9 tháng, dâu cháu nào có đi làm con nuôi thì cũng chở 9 tháng vợ thì 5 tháng.

Cháu gái cũng chở 1 năm, đã xuất giá chỉ chở 9 tháng thôi.

Đường điệt nam nữ là cháu mà bác chú, đều chở nhau 5 tháng, đường điệt nữ xuất giá thì chở 3 tháng thoi.

Tái tòng điệt nam nữ là con giai con gái nhập tái cùng huynh đệ ấy là chắt, ông tổ bá thúc thì chở 3 tháng, vợ tái tòng điệt nam với tái tòng điệt nữ đã xuất giá thì vô phục.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®