tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Phép chở người tôn thống (Trưởng họ)

Cập nhật : 05/07/2014
Trong năm phép chở có nói cha người tôn tử còn để chở 3 tháng, vợ thì không, xong tôn tử là người gìn giữ từ đường lối theo tiên tổ, vậy phải để chở cha mẹ và vợ với người tôn tử đều 3 tháng, nghĩa là trọng tổ tông.

Phép chở người tôn thống (Trưởng họ)

            Trong năm phép chở có nói cha người tôn tử còn để chở 3 tháng, vợ thì không, xong tôn tử là người gìn giữ từ đường lối theo tiên tổ, vậy phải để chở cha mẹ và vợ với người tôn tử đều 3 tháng, nghĩa là trọng tổ tông.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®