tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Thiên can, Địa chi

Cập nhật : 05/07/2014
Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý đó là 10 thiên can. Tý, sửu, dần, Mão, thìn, tỵ, ngọ mùi ,thân, dậu, tuất, hợi, đó là 12 địa chi.

 Thiên can, Địa chi

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý đó là 10 thiên can.

Tý, sửu, dần, Mão, thìn, tỵ, ngọ mùi ,thân, dậu, tuất, hợi, đó là 12 địa chi.

 Can, chi thuộc âm, dương

THIÊN CAN: Giáp, bính, mậu, canh, nhâm thuộc dương; ất, đinh, kỷ, tân, quý thuộc âm.

ĐỊA CHI: Tý, dần, thìn, ngọ, thân tuất thuộc dương; sửu, Mão, tỵ, mùi, dậu, hợi thuộc âm

 

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®