tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Phép chở tám mẹ (Bát mẫu)

Cập nhật : 05/07/2014
Phép chở 8 mẹ kể sau này: Đích mẫu, kế mẫu, từ mẫu, dưỡng mẫu, xuất mẫu, giá mẫu, thứ mẫu, nhũ mẫu. Chở các con chồng với nàng dâu cả bà đích mẫu, kế mẫu và từ mẫu đều 1 năm, dâu thứ 9 tháng.

Phép chở tám mẹ (Bát mẫu)

            Phép chở 8 mẹ kể sau này:

Đích mẫu, kế mẫu, từ mẫu, dưỡng mẫu, xuất mẫu, giá mẫu, thứ mẫu, nhũ mẫu.

Chở các con chồng với nàng dâu cả bà đích mẫu, kế mẫu và từ mẫu đều 1 năm, dâu thứ 9 tháng.

Kế mẫu cải giá con chồng theo đi ở cùng thì chở con ấy 1 năm, con ấy cũng phụ báo phục 1 năm, còn chở anh em chị em, bên kế mẫu cũng đều 5 tháng.

Giá mẫu, xuất mẫu con đẻ ra thì chở một năm con gái xuất giá thì chín tháng, chồng giá mẫu và xuất mẫu, đều vô phục cả.

Con đẻ của thứ mẫu với con chồng đều phải chở 1 năm.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®