tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Phép chở họ nhà mẹ

Cập nhật : 05/07/2014
Ông bà sinh ra mẹ cùng anh em ruột với câu gọi là cậu chị em ruột với mẹ gọi là gì, đều chở 5 tháng, vợ cậu chồng gì thì không phải chở, như có ở cùng thì vợ cậu chồng gì để chở 3 tháng.

Phép chở họ nhà mẹ

Ông bà sinh ra mẹ cùng anh em ruột với câu gọi là cậu chị em ruột với mẹ gọi là gì, đều chở 5 tháng, vợ cậu chồng gì thì không phải chở, như có ở cùng thì vợ cậu chồng gì để chở 3 tháng.

Ông bà sinh ra đích mẫu cùng anh em chị em ruột với đích mẫu thì đều 3 tháng

Anh chị em con cô con cậu ruột, cùng đoi con dì ruột đều chở 3 tháng.

Cậu để chở cháu giai cháu gái, con nhà chị em ruột thì đều 5 tháng, bất luận xuất giá mà vợ cháu giai thì có 3 tháng.

Ngoại tôn nam nữ, bất luận xuất gia đều chở nhau 3 tháng.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®