tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Nàng hầu để chở nhà chồng

Cập nhật : 05/07/2014
Cha mẹ sinh ra phu quân (chồng) thì chở 1 năm. Chở phu quân thì 3 năm, chở chính thất phu nhân là vợ cả chồng thì 1 năm, chở các con chồng với con mình tính ra đều 1 năm cả,

Nàng hầu để chở nhà chồng

Cha mẹ sinh ra phu quân (chồng) thì chở 1 năm.

Chở phu quân thì 3 năm, chở chính thất phu nhân là vợ cả chồng thì 1 năm, chở các con chồng với con mình tính ra đều 1 năm cả, cha mẹ sinh ra mình thì chở 1 năm còn xa gần đều vô phục cả.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®