tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Con gái đi lấy chồng để chở nhà mình

Cập nhật : 05/07/2014
Con tổ phụ mẫu, tằng tổ phụ mẫu, tổ phụ mẫu theo chở như anh em giai. Tổ bá phụ mẫu là anh em chị em ruột với ông đều chở 3 tháng, tổ cô xuất giá thì vô phục. Cha mẹ sinh ra mình thì chở 1 năm.

Con gái đi lấy chồng để chở nhà mình

Con tổ phụ mẫu, tằng tổ phụ mẫu, tổ phụ mẫu theo chở như anh em giai.

Tổ bá phụ mẫu là anh em chị em ruột với ông đều chở 3 tháng, tổ cô xuất giá thì vô phục.

Cha mẹ sinh ra mình thì chở 1 năm.

Bác giai bác gái với chú thím cùng cô là anh em ruột với cha đều chở 9 tháng.

Tòng bá thúc phụ mẫu với lòng có anh em con chú con bác với cha chở 3 tháng, tòng cô xuất giá thì thôi.

Huynh đệ tỷ muội là anh em chị em ruột, để chở 9 tháng, chị dâu em dâu thì năm tháng, chỉ có cháu giai bị bố nó mất trước thì phải chở có 1 năm.

Anh em chị em con chú con bác thì đều chở năm tháng, vợ thì vô phục như chị em xuất giá thì chở 3 tháng.

Điệt nam nữ là con anh em gọi là cô ruột đều chở 9 tháng, vợ nó với điệt nữ xuất giá thì 5 tháng.

Tòng điệt nam nữ là cháu chú cháu bác chở 3 tháng, vợ nó với tòng điệt nam nữ xuất giá thì thôi.

Con nhà chị em gái nó gọi bằng già thì chở 3 tháng.

Phàm con gái đã xuất giá thì các phục đẳng đi song đi lấy chồng, hoặc bị chồng mất hay giẫy bỏ lại không có con, phải quay về nhà thì cũng như chưa xuất giá.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®