tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Phép con nuôi để chở nhà cha mẹ nuôi

Cập nhật : 05/07/2014
Cao tổ phụ mẫu bên cha nuôi để chở 3 tháng tằng tổ phụ mẫu chở 5 tháng, tổ phụ mẫu chở 1 năm, cha mẹ nuôi mình thì chở 3 năm có chống gậy

Phép con nuôi để chở nhà cha mẹ nuôi

Cao tổ phụ mẫu bên cha nuôi để chở 3 tháng tằng tổ phụ mẫu chở 5 tháng, tổ phụ mẫu chở 1 năm, cha mẹ nuôi mình thì chở 3 năm có chống gậy, nếu thừa trọng cha nuôi chở ông thì cũng 3 năm.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Thọ Mai gia lễ
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®