tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Làm con nuôi nhà người lại trở về nhà mình

Cập nhật : 05/07/2014
Ông bà sinh ra cha mẹ mình để chở 9 tháng Cha mẹ sinh ra mình thì chở 1 năm không gậy. Bá thúc phụ mẫu là bác giai bác gái chú thím với cô là anh em chị em ruột với cha để chở 9 tháng, có xuát giá thì 5 tháng.

Làm con nuôi nhà người lại trở về nhà mình

            Ông bà sinh ra cha mẹ mình để chở 9 tháng

Cha mẹ sinh ra mình thì chở 1 năm không gậy.

Bá thúc phụ mẫu là bác giai bác gái chú thím với cô là anh em chị em ruột với cha để chở 9 tháng, có xuát giá thì 5 tháng.

Anh em chị em ruột đều chở 9 tháng chị dâu em dâu thì 3 tháng, chị em xuất giá thì 5 tháng.

Ông bà sinh ra cha mẹ mình thì chở 3 tháng.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®