tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Phép xem tuổi người chết có phạm gì không?

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng tuổi của người chết tính theo bàn tay sau thì sẽ biết được sau khi mất đi thì con cháu sẽ bình an,phát đạt hay bị vất vả ra sao?

Phép xem tuổi người chết có phạm gì không?

     Dùng tuổi của người chết tính theo bàn tay sau thì sẽ biết được sau khi mất đi thì con cháu sẽ bình an,phát đạt hay bị vất vả ra sao?

Cứ xem theo bàn tay dưới đây mà tính thì sẽ biết:

 

  

 

Cách xem : Xem người mất thọ bao nhiêu tuổi?Sau đó dùng tuổi người chết năm ấy tính như sau:

 Nữ khởi tại cung Khôn tính theo chiều nghịch.

 Nam khởi tại cung Cấn tính theo chiều thuận, tính số hàng chục&hàng đơn vị kế tiếp nhau, hết số hàng chục đến số lẻ, khi tới tuổi của người chết xem vào cung nào, dùng cung đó mà đoán xem tốt xấu.

Thí dụ 1: Người mất thọ 51 tuổi, xem Nam cung gì? Nữ cung gì?

Nếu là Nữ : Bấm tay tại cung Khôn đếm 10, theo chiều ngịch, 20 tại cung Ly, 30 tại cung Tốn, 40 tại cung Chấn, 50 tại cung Khảm, 51 tại cung Cấn,. Vậy thì biết cụ Bà 51 tuổi mất vào năm nay tính là cung Cấn.

Nếu là Nam: Bấm tại cung Cấn tính theo chiều thuận đếm: 10 tại Cấn, 20 tại Chấn, 30 tại Tốn, 40 tại Ly, 50 tại Khôn, 51tại Đoài. Vậy thì Ông 62 tuổi mất năm nay tính là cung Khảm.

Muốn biết xem cung Cấn và cung Đoài tốt hay xấu như thế nào thì xem bài giải sau đây:

Càn ngộ hung thần gia chủ nguy.Xấu

Khảm phùng vạn sự đắc giai kỳ. Tốt

Cấn cung an ổn bình thường sự. Tốt

Chấn tích kim ngân lợi khả tri. Tốt

Tốn ngộ quan tài tam mang một. Xấu

Ly sanh khẩu thiệt, tử tận suy. Xấu

Khôn ngộ quy nhơn, quan chức trọng.Tốt

Đoài quy tản tộc hữu trùng bi. Xấu
 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®