tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

24 khí tiết

Cập nhật : 05/07/2014
Tháng giêng tiết Lập xuân và Vũ thuỷ; tháng hai tiết Kinh chập và Xuân phân

24 khí tiết

Tháng giêng tiết Lập xuân và Vũ thuỷ
 Tháng hai tiết Kinh chập và Xuân phân
Tháng ba tiết Thanh minh và Cốc vũ
 Tháng tư tiết Lập hạ và Tiểu mãn
 Tháng năm tiết Mang chủng và Hạ chí
 Tháng sáu tiết Tiểu thử và Đại thử;
Tháng bảy tiết Lập thu và Xử thử
 Tháng tám tiết Bạch lộ và Thu phân
 Tháng chín tiết Hàn lộ và Sương giáng
Tháng mười tiết Lập đông và Tiểu tuyết
 Tháng mười một tiết Đại tuyết và Đông chí
 Tháng mười hai tiết Tiểu hàn và Đại hàn
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®